PPS in Waalweelde : Een ‘verrijking’ voor de Waal?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-11-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er zal op langere termijn meer ruimte voor de Waal moeten worden gecreëerd. Waalweelde is een programma voor integrale gebiedsontwikkeling, dat betrekking heeft op de toekomstige uitstraling van de Waal. Waalweelde heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit van het Waallandschap te verbeteren, waarbij onder andere aandacht is voor het creëren van meer ruimte voor de rivier. Vanuit de overheid zijn de komende jaren minder financiële middelen beschikbaar voor infrastructurele projecten. Het idee achter dit onderzoek is dat het betrekken van private partijen kan bijdragen aan de financiering van (rivierverruimende) projecten. De overheid zal echter haar invloed willen behouden. PPS biedt mogelijkheden om te realiseren dat private partijen mee investeren en de overheid haar invloed behoudt. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen welke factoren van belang zijn om een succesvolle PPS constructie op te zetten. Op basis van een casestudie kan een advies opgesteld worden voor Waalweelde. Dit advies richt zich op de beantwoording van de vraag op welke wijze een PPS moet worden opgezet om een succesvol resultaat te bereiken binnen Waalweelde.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen