Een jachtig leven. Stadhouder-koning Willem III en zijn jachtpartijen tussen 1672-1702.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Stadhouder Willem III (1650-1702) had een grote passie voor de jacht net als veel andere vorsten in de vroegmoderne tijd. Het was vooral bedoeld als ontspanning, maar dit belette de vorsten niet om de jachtpartijen te gebruiken in hun vorstelijk vertoon. Het was een manier om fysieke kracht te laten zien alsook de macht over de eigen onderdanen. In dit werkstuk wordt er gekeken hoe Willem III dit in de Republiek aanpakte op basis van dagboeken en brieven van hovelingen, correspondentie van ambassadeurs en visuele representaties. Ondanks het feit dat hij als stadhouder geen soeverein vorst was in de Republiek probeerde hij toch om de jacht te gebruiken ter versterking van zijn eigen imago. Daarmee lijkt Willem zich meer te hebben gedragen als een soeverein vorst dan als dienaar van de staat.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation