De relatie tussen leesstrategieën en begrijpend leesprestaties van leerlingen met en zonder dyslexie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Zwakke lezers hebben moeite met het gebruiken van leesstrategieën. Het is echter niet duidelijk of dit ook voor mensen met dyslexie geldt. Het doel van dit onderzoek was daarom om meer inzicht te krijgen in de leesstrategieën die leerlingen met dyslexie gebruiken en om de invloed hiervan vast te stellen op hun begrijpend leesprestaties. Dit werd onderzocht door de begrijpend leesprestaties en de leesstrategieën van 21 leerlingen met en 22 leerlingen zonder dyslexie op verschillende begrijpend leestaken met elkaar te vergelijken. De begrijpend leesvragen lokten daarbij een zoekende of zorgvuldige leesstrategie uit. Tijdens het lezen werden de oogbewegingen van de leerlingen bijgehouden met een eye-tracker om zo de gebruikte leesstrategie te bepalen. Om de leesstrategieën van leerlingen te vergelijken met die van expert lezers, werd eerst bij 10 studenten een baseline experiment uitgevoerd met dezelfde begrijpend leestaken. De begrijpend leesprestaties van de expert lezers waren goed en ten minste twee derde van hen gebruikte de beoogde leesstrategie. De leerlingen met dyslexie presteerden even goed op de begrijpend leestaken als de leerlingen zonder dyslexie. Beide groepen gebruikten hierbij dezelfde leesstrategieën. Zowel leerlingen met als zonder dyslexie zetten de zoekende leesstrategie echter niet altijd efficiënt in. Voor beide groepen werd er geen relatie gevonden tussen de begrijpend leesprestaties en de gebruikte leesstrategie. Deze resultaten impliceren dat leerlingen met dyslexie even goed zijn in begrijpend lezen als leerlingen zonder dyslexie en hierbij de beoogde leesstrategieën gebruiken. Het niet efficiënt inzetten van deze leesstrategieën kan echter voor problemen zorgen, vooral door de extra tijd die leerlingen met dyslexie kwijt zijn aan lezen. Daarom is het aan te raden om in het onderwijs aandacht te besteden aan het efficiënt leren inzetten van leesstrategieën. Met deze studie is een eerste aanzet gegeven om objectief naar de leesstrategieën van leerlingen met dyslexie te kijken en deze in een realistische leeromgeving te meten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren