Argumentkwaliteit in experimenteel onderzoek: Een corpusonderzoek naar de verschillen tussen sterke en zwakke argumentatie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Veel onderzoek is gedaan op basis van het Elaboration Likelihood Model naar de verschillen in overtuigingskracht tussen sterke en zwakke argumentatie. Met behulp van gemanipuleerd materiaal zijn hier experimenten naar gedaan. Na verloop van tijd ontstond er echter kritiek op de manier waarop deze manipulaties plaatshadden; namelijk dat hier geen normatief proces voor was, en de vraag kwam naar voren wat nu een zwak argument zwak maakt, of een sterk argument sterk. In dit corpusonderzoek wordt gekeken naar gebruikte argumentatieparen (sterk en zwak) in eerder gebruikte onderzoeken om uit te zoeken op basis waarvan sterk van zwak verschilde. Het prototypische argumentatiekoppel bleek samengesteld te zijn door de onderzoekers met behulp van aspectwaardering op Likertschalen van proefpersonen. Dit koppel bestaat uit drie sterke en drie zwakke argumenten, die zowel dezelfde als verschillende gevolgen van een product ondersteunden. De sterke argumentatie ondersteunt wenselijke gevolgen, en de zwakke argumentatie ondersteunt gevolgen die wel positief zijn, maar minder wenselijk dan die van de sterke argumentatie. Er wordt geen gebruik gemaakt van waarschijnlijkheidsmanipulatie. Er bleek in bijna een derde van de materialen onder de noemer 'zwak argument' negatieve gevolgen te zijn ondersteund. Bij nader onderzoek van deze specifieke materialen bleek ook de sterke argumentatie niet alleen betere, maar ook méér argumenten te bevatten dan hun zwakke tegenhanger. Omdat deze manipulatie van 'sterk-zwak' ongeschikt is, moeten wellicht de resultaten van de desbetreffende onderzoeken opnieuw worden bekeken. Naar aanleiding van dit resultaat zijn suggesties voor vervolgonderzoek te geven. Allereerst is dat het op argumentniveau en op grotere schaal uitvoeren van een soortgelijk corpusonderzoek. Daarnaast is het aan te raden de experimenten waarin tegenargumentatie voorkwam opnieuw uit te voeren, na het verwijderen van de ongeschikte manipulaties, en de resultaten te vergelijken met het oorspronkelijke experiment.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren