Aanpassen aan razendsnelle ontwikkelingen. Beleidsleren binnen de Twentse investeringsagenda's

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het onderzoek ‘Aanpassen aan razendsnelle veranderingen, beleidsleren binnen de Twentse investeringsagenda’s ‘ is onderzoek gedaan naar beleidsleren op projectniveau. Uit dit kwalitatieve onderzoek is gebleken dat een ex-durante evaluatie beleidsleren op projectniveau beïnvloedt. Daarnaast is bevestigd dat de factoren ‘aanwezigheid van prestatie-indicatoren’, ‘gebruik van relevante beleidsinformatie’ ‘betrokkenheid van actoren bij de beleidsevaluatie’ en ‘motivatie van de actoren om te evalueren’ van invloed zijn op de mate van beleidsleren. De aanwezigheid van prestatie-indicatoren heeft in dit onderzoek een negatieve invloed op de mate van beleidsleren op projectniveau. Het gebruik van relevante beleidsinformatie heeft een stimulerende werking op de mate van beleidsleren op projectniveau in dit onderzoek. De betrokkenheid van actoren bij de beleidsevaluatie werkt zowel stimulerend als belemmerend voor de mate van beleidsleren op projectniveau. De motivatie van actoren bij de beleidsevaluatie heeft een belemmerend effect op de mate van beleidsleren in dit onderzoek. De factor ‘rol van de evaluator bij de beleidsevaluatie’ is niet expliciet uitgewerkt binnen de regionale investeringsagenda’s. Dit maakt dat in dit onderzoek niet kan worden bevestigd of deze factor van invloed is op de mate van beleidsleren op projectniveau.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation