Meerdere wegen leiden naar.... Een sociaal-psychologische interventie om routekeuzegedrag van fietsers te beïnvloeden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek zijn twee effec0eve condi0es ontworpen die fietsers s0muleren om vanuit het Utrecht Science Park (USP) via de Archimedeslaan rich0ng het centrum van Utrecht te fietsen. Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende prak0sche aanbevelingen worden gedaan: Zowel het impliceren van de snelste route (condi0e 1), als de interven0e waarbij fietsers stemmen op een dilemma aan de hand van hun routekeuze (“Fiets & Stem”, condi0e 2), zorgen dat er rela0ef meer fietsers kiezen voor de Archimedeslaan. Er wordt dus aangeraden deze interven0es toe te passen om fietsers te sturen. Voer dergelijke interven0es uit wanneer er nog géén sterke gewoonte is gevormd. Hierbij kan worden gedacht aan het begin van het schooljaar (in plaats van in mei en juni), wanneer veel nieuwe studenten starten op het Utrecht Science Park. Geef extra toelich0ng bij het doel van de “Fiets & Stem” interven0e, bijvoorbeeld door flyers aan de doelgroep te verstrekken, waarin het stemmen aan de hand van de routekeuze verder wordt uitgelegd.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme