Werk aan de woning. Een onderzoek naar de investeringsbereidheid van 55-plussers om hun koopwoning aan te passen, opdat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-02-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er zijn steeds meer ouderen en zij worden gemiddeld ouder. Om de zorg betaalbaar te houden en aan te laten sluiten op de wensen van nu, zet de Rijksoverheid in op langer zelfstandig wonen. Vandaar dat de behoefte aan geschikte woningen toeneemt. De opgave om hierin te voorzien, ligt voornamelijk in het aanpassen van de bestaande woningvoorraad en in de koopsector. Het merendeel van de ouderen heeft een eigen woning en zij zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het (preventief) aanpassen van hun woning. Gemeenten hebben de taak om een lokale aanpak te ontwikkelen om oudere eigenaar-bewoners bewust te maken van hun woonsituatie, zodat zij kunnen bepalen of ze geschikt wonen. Hetgeen eveneens geldt voor de gemeente Arnhem, waarmee dit onderzoek is uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan het Arnhemse beleid, door aanbevelingen te doen over hoe oudere eigenaar-bewoners ertoe aangezet kunnen worden om te investeren in het preventief aanpassen van hun woning. De centrale vraag die beantwoord is luidt als volgt: Hoe kenmerken zich de investeringsbeslissingen van oudere eigenaar-bewoners in Arnhem, om hun woning aan te passen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen en door welke kenmerken worden deze beslissingen beïnvloed?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen