AWBZ transitie zonder zorgen. Een evaluatieonderzoek naar de veranderingen in de gemeente Oss, Groesbeek en Nijmegen ten gevolge van zorgdecentralisaties.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2014-06-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Gemeenten in Nederland zijn op dit moment druk bezig met de decentralisatie van het AWBZ beleid. Met deze nieuwe transitie wil het Rijk een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid creëren. Door de AWBZ bij gemeenten te plaatsen ligt het beleid dichter bij de bevolking en kan het doel 'meedoen in de samenleving' beter gerealiseerd worden. In het verleden zijn gemeenten al vaak geconfronteerd met transities. Op het gebied van zorgbeleid is het de Wmo decentralisatie in 2007 geweest. Maar hoe worden deze transities door gemeenten vormgegeven? Op welke manier kunnen gemeenten zorgen voor een succesvolle transitie? Om dit te onderzoeken is de volgende doel- en vraagstelling opgesteld: Het analyseren van de reeds voltooide Wmo decentralisatie en van de lopende AWBZ decentralisatie in de gemeenten Oss, Groesbeek en Nijmegen, ten einde aanbevelingen te kunnen doen bij de verdere decentralisatie van de AWBZ in de toekomst binnen deze gemeenten. De centrale vraagstelling die hieruit voorkomt is: Welke veranderingen zijn binnen gemeenten nodig bij de decentralisatie van de Wmo en AWBZ, en wat zijn de barrières die gemeenten tijdens de invoering tegen kunnen komen blijkens de theorie en de empirie? Op inhoudelijk gebied blijken de gemeenten Nijmegen, Oss en Groesbeek heel succesvol te zijn geweest met de Wmo decentralisatie, met een klanttevredenheid van respectievelijk een 7,7/7,8/7,9. De vele theorieën op het gebied van verandermanagement hebben veel overlap. De overlap laat een zestal mogelijke barrières zien op het gebied van: urgentie, leiderschap, strategie, participatie, structuur en implementatie. Om te onderzoeken of deze barrières ook in de praktijk aanwezig zijn zowel uitvoerders als beleidsmakers en medewerkers van de gemeenten Nijmegen, Oss en Groesbeek geinterviewd. De resultaten uit deze interviews laten zien dat tijdens de Wmo de gemeente Nijmegen problemen had op het gebied van structuur, door een ongelukkig geplande reorganisatie. De gemeente Oss een toename aan participatie van uitvoerders kan gebruiken. Daarnaast kan een te hoge urgentie tot paniek leiden, wat is de gemeente Oss voor een grote barrière zorgde. Ook op het gebied van structuur kan Oss wat leren, doordat beslissingsbevoegdheid verdeeld is over meerdere afdelingen. De gemeente Groesbeek kan vooral leren op het gebied van participatie op een eerder moment in het proces, en een communicatie van tussentijdse resultaten. Een belangrijke bevinding van dit onderzoek is dat alle gemeenten hebben geleerd van het verleden. Zo heeft de gemeente Nijmegen op dit moment geen reorganisatie tijdens de AWBZ transitie. De gemeente Oss heeft gezorgd voor meer participatie van uitvoerenden, en heeft geen paniek meer in de organisatie. De gemeente Oss heeft de participatie in het proces vervroegd. Toch blijven de gemeenten barrières hebben. De barrières komen overeen met de theorie. En ookal is niet alles meteen een barrière, een afwezigheid van een aspect (bijvoorbeeld de tussentijdse communicatie) is een duidelijk gemiste kans. Een kans die de transitie een extra stimulans kan geven. Maar zelfs met een aantal gemiste kansen blijken de gemeenten Nijmegen, Oss en Groesbeek zeer gekwalificeerd om de veranderingen die de transities van zorgbeleid teweeg brengen, op te vangen. Het leervermogen van gemeenten is groot.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen