De achttiende-eeuwse invloed van de media.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het debat over de publieke sfeer tussen Habermas en anderen bestaat er onenigheid welke burgers in de achttiende eeuw toegang hadden tot de publieke sfeer. In de opvattingen van Habermas is gebleken dat de media, waaronder periodieken, veel invloed kunnen hebben op de vorming van de publieke sfeer. In dit onderzoek is gekeken naar de rol van periodieken in de achttiende eeuw in Nederland en Frankrijk voorafgaand aan hun revoluties. Door middel van het bestuderen van de functies is gebleken dat er een onderscheid gemaakt kon worden tussen meer 'neutrale' en radicale periodieken die op zichzelf andere functies nastreefden. De bestudeerde periodieken pogen op hun eigen manier burgers te betrekken in hun publieke sfeer, maar konden daar vanwege mobiliserende, organiserende functies of het vermijden van bepaald nieuws niet in slagen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation