Van A naar B met MaaS. Een onderzoek naar de rol van de gemeente binnen de beleidsvorming met betrekking tot het mobiliteitsconcept 'Mobility-as-a-Service"

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De thesis ‘Van A naar B met MaaS’ richt zicht op de beleidsvorming rondom het mobiliteitsconcept ‘Mobility-as-a-Service (MaaS), met als doel om meer inzicht te krijgen in welke rol de gemeente kan aannemen binnen het mobiliteitsbeleid met betrekking tot MaaS. Daarin wordt de focus gelegd op 4 verschillende rollen: initiator, regisseur, facilitator of de gemeente kan MaaS loslaten aan betrokken actoren. Er is gekozen om de focus te leggen op de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Op basis van een documentenanalyse en verschillende interviews met betrokken actoren is er gekeken naar wat de gewenste rol van de gemeente binnen de beleidsvorming op MaaS is. Uit de analyses blijkt dat het gewenst is dat de gemeente minimaal een actieve rol inneemt en daarbij openstaat voor de ontwikkelingen van MaaS. Vooral de rollen van regisseur en facilitator hebben de voorkeur, waarbij de gemeente enerzijds actief betrokken actoren verbindt en daarnaast optreedt als regisseur van de gemeentelijke ruimtelijke vormgeving en anderzijds de verschillende initiatieven van andere actoren faciliteert. Soms wordt er echter nog verwacht dat de gemeente zelf een MaaS-initiatief initieert. Loslaten is in geen geval een optie. Hiermee geeft deze thesis een eerste inzicht in de gemeentelijke beleidscontext met betrekking tot MaaS.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen