De keizercultus ter ere van Hadrianus in Klein-Azië. Het beleid van Hadrianus in relatie tot Augustus en zijn omgang met de Griekse elite.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt de ontwikkeling van de keizercultus in Klein-Azië tijdens de heerschappij van keizer Hadrianus onderzocht. Het archeologische bewijs van tempels voor Hadrianus in Ephesos, Kyzikos en Smyrna is geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de verering van Hadrianus in deze steden. De auteur stelt dat de politiek van Hadrianus met betrekking tot de keizercultus in het Hellenistische Oosten als onconventioneel kan worden beschouwd in vergelijking met het cultusbeleid van Caesar Augustus en diens opvolgers tot aan Trajanus. Daarnaast was de interactie van Hadrianus met de Griekse elite bij de toewijzing van een Neokoros aan Kyzikos en Smyrna onderdeel van zijn bouwpolitiek in de provincies. De toewijzing van Neokoroi door Hadrianus aan deze steden resulteerde uit de nauwe betrekkingen die hij onderhield met Griekse redenaars. Deze relaties die als keizerlijke patronage kunnen worden beschouwd kwamen daarnaast ook voort uit zijn innovatieve politiek met betrekking tot de keizercultus.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation