Solliciteren met een zachte G

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2022-06-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onderzoek naar accenten heeft aangetoond dat het spreken met een accent negatieve gevolgen met zich meebrengt. Zo worden sprekers met een accent beoordeeld als minder competent en wordt hen minder status toegekend. Naast dat deze negatieve gevolgen te merken zijn in persoonlijke context, speelt dit ook mee tijdens sollicitatiegesprekken. Ondanks dat vele studies de vaak negatieve oordelen hebben aangetoond, zijn er nog maar weinig studies die hebben onderzocht hoe dit verminderd kan worden. Het doel van de huidige studie is om te onderzoeken of een interventie die zorgt voor bewustwording van accentdiscriminatie bij luisteraars tot een positiever oordeel kan leiden over sprekers met een regionaal accent. 193 proefpersonen hebben deelgenomen aan een 2 x 3 tussenproefpersoonsexperiment. Hierbij kreeg de experimentele groep een interventietekst te zien, de controlegroep kreeg deze niet te zien. Vervolgens luisterden de proefpersonen naar een geluidsfragment van een sollicitant met ofwel een Standaardnederlands accent, een sterk regionaal accent of een zwak regionaal accent. De proefpersonen hebben de geluidsfragmenten beoordeeld met behulp van een vragenlijst. De interventie bleek in de huidige studie niet effectief; er vond geen interactie plaats tussen interventie en accentsterkte. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op een ander soort interventie om de negatieve effecten van het spreken met een regionaal accent te verminderen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren