Sterke dijken, droge voeten: crisisbeheersing door het Waterschap Rivierenland. Kan het effectiever? Een evaluatief onderzoek naar de effectiviteit van de crisisbeheersing door het Waterschap Rivierenland & een verkennend onderzoek naar de mogelijke bijdrage van een Centrale Crisis Coördinatie eenheid aan de crisisbeheersing

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit evaluatieve onderzoek is de effectiviteit van de crisisbeheersing door het Waterschap Rivierenland beoordeeld aan de hand van negen condities voor een effectieve crisisbeheersing. Uit de resultaten is gebleken dat de effectiviteit met name wordt belemmerd door knelpunten in het werken met het Landelijk Crisis Managementsysteem, de opschaling van de crisisorganisatie en de mate waarin multidisciplinair wordt geoefend. De crisiscommunicatie vanuit het waterschap is transparant en de crisisorganisatie wordt gekenmerkt door een hoog leervermogen. Het Waterschap Rivierenland wil de crisisorganisatie verder gaan professionaliseren door het te centraliseren in de organisatie. Uit dit onderzoek is gebleken dat de organisatie echter nog niet klaar is voor deze organisatieverandering. Het waterschap dient eerst de knelpunten in de huidige crisisorganisatie weg te nemen, alvorens de verandering door te voeren. Daarnaast is het van belang dat het doel van de verandering duidelijk naar alle medewerkers van het waterschap wordt gecommuniceerd. Momenteel ontbreekt in de organisatie het urgentiebesef en daarmee het draagvlak voor de verandering.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen