De stenen galerie op het internet: Een onderzoek naar de toepassing van digitalisatie bij galeries in Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op de verschillende manieren van digitalisering die galeries in Nederland toepassen binnen hun praktijk. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van digitale platformen, zoals een website, sociale media, GalleryViewer en Artsy. Tijdens de pandemie hadden galeries lange tijd niet de mogelijkheid om publiek te ontvangen. Dit gegeven was het vertrekpunt voor dit onderzoek om te zien in hoeverre de galeries in Nederland zich engageren via digitale kanalen en welke mogelijkheden zij hiervoor toepassen. Voor dit onderzoek zijn vijf galeriehouders geïnterviewd. Aan de hand van deze interviews en inhoudsanalyses van hun online aanwezigheid is gekeken naar de manier waarop de galeries het internet inzetten voor hun praktijk. Uit het onderzoek volgen een aantal belangrijke conclusies over de wijze waarop de galeriehouders in Nederland omgaan met de digitalisatie binnen hun galeries. De resultaten laten allereerst zien dat de voornaamste online platformen die de galeries in Nederland gebruiken hun eigen website en verbonden nieuwsbrief zijn, met als doel de visie van de galerie naar buiten te brengen en hun kunstenaars te promoten. Als standaard sociaalmediakanaal wordt Instagram gebruikt en door veel galeries wordt daarnaast GalleryViewer gebruikt om nieuw publiek te bereiken. Veel van de galeriehouders zien graag aanpassingen binnen hun digitale platformen om hun aanwezigheid te verbeteren. Deze aanpassingen blijven echter vaak uit, mede door de grote hoeveelheid tijd en economisch kapitaal die met deze aanpassingen gemoeid gaat. Om die reden hebben galeries zich in de afgelopen twee jaar voornamelijk gericht op het bijhouden van hun eigen website, nieuwsbrieven en bekende mediakanalen, zoals Instagram en GalleryViewer. Daarnaast besteedt de galeriehouder zijn tijd vaak liever aan het organiseren van exposities en het onderhouden van relaties. Het inspelen op nieuwe media, zoals NFT’s, blijft voor de geïnterviewde galeries een fenomeen dat zij nog niet kunnen plaatsen binnen de galerie zelf. De animo om het gebruik van NFT’s verder te onderzoeken en faciliteren zal vooral vanuit de essentie van de kunstenaar moeten komen en niet vanuit de galerie zelf. Digitalisering heeft interne processen voor de galeries eenvoudiger gemaakt en heeft galeries daarnaast toegankelijker gemaakt voor het publiek. Digitale platformen kunnen de stenen galerie echter niet vervangen. De autonome rol van de galeriehouder in zijn contact met de kunstenaar, verzamelaar en de andere spelers in de kunstwereld zal altijd een elementaire rol blijven spelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren