'Wonderjaar 1848': Een tijd van eenheid of verdeeldheid? Over kiezersorganisatie en kandidaatstelling rondom de grondwetsherziening van 1848 in Dordrecht (1840-1851).

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Tweede Kamerverkiezingen van 1848 en 1851 en de gemeenteraadsverkiezingen van 1851 in Dordrecht kenmerkten zich door een aanzienlijke verandering ten aanzien van de verkiezingspraktijken in de jaren 1840. Daarentegen resulteerde de verkiezingen niet in wezenlijk andere verkiezingsuitslagen ten opzichte van de jaren 1840. De stelling in de historiografie dat het politieke bestel nog 'te modern' was voor zijn tijd en dat 'de notabelen in 1848 de hoofden bij elkaar staken om de regie niet uit handen te geven' moet worden bijgesteld. Al tijdens de kiesvergaderingen van 1848 ontstond er discussie en verdeeldheid over de voor te dragen kandidaten voor de verkiezingen. Daarmee was er in Dordrecht sprake van een levendige en conflictueuze praktijk en een gematigde cultuuromslag ten opzichte van de jaren 1840.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation