Zijn groene logo's een "red flag"? Onderzoek naar het effect van groene merklogo's en de betrokkenheid van millennials.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2023-06-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op het effect van groene merklogo’s en milieuprestaties op de merkattitudes en koopintentie van millennials (18 tot 42 jaar) en onderzoekt of milieubetrokkenheid van invloed is op de perceptie van deze logo's. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de mate waarin milieuprestaties van een bedrijf congruent moeten zijn met een groen merklogo. Hoewel eerdere onderzoeken hebben gesuggereerd dat de groene kleur congruent moet zijn met de werkelijke milieuprestaties van een bedrijf, vanwege de milieuvriendelijke associatie die consumenten maken, is er nog weinig onderzoek verricht naar het effect van groene merklogo's bij millennials. Om dit te onderzoeken werd een experiment uitgevoerd onder 190 respondenten waarbij hun merkattitudes en koopintenties werden gemeten aan de hand van stellingen. De respondenten werden blootgesteld aan een gemanipuleerd merklogo door gebruik te maken van een 2 (merklogokleur: groen of origineel) x 3 (milieuprestaties: laag vs. gemiddeld vs. hoog) tussenproefpersoonontwerp waarbij de respondenten willekeurig werden toegewezen aan een conditie. Tijdens het experiment kregen respondenten een merklogo met een tekst over een milieuprestatie te zien, waarna zij een vragenlijst dienden in te vullen. De resultaten tonen aan dat er geen interactie-effect is gevonden tussen het merklogo en de milieuprestaties. Desalniettemin kan geconcludeerd worden dat lage milieuprestaties resulteren in een negatievere merkattitude en lagere koopintentie in vergelijking met gemiddelde en hoge milieuprestaties. Er blijkt geen verschil te zijn in de milieubetrokkenheid van millennials.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren