De ontwikkeling van wetenschappelijke tijdreisliteratuur in de 19e eeuw

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-09-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Met zijn The Time Machine legt Herbert George Wells in 1895 de basis van het tijdreisconcept zoals men die in de twintigste en éénentwintigste eeuw vaak herkent in fictie: door middel van een tijdreismachine reist men naar eigen voorkeur zowel naar het heden als het verleden. Om die reden wordt Wells gezien als beginpunt van het tijdreisgenre in Science Fiction. In deze scriptie wordt een reconstructie gemaakt van de ontwikkeling van tijdreisliteratuur vóór het invloedrijke werk van Wells. Wat blijkt is dat Wells niet enkel als beginpunt kan worden beschouwd, maar óók als eindpunt: hij combineert afzonderlijke tijdreiselementen die door eerdere auteurs zijn behandeld en maakt hier een nieuw concept van. Al deze elementen waaruit Wells’ notie van tijdreizen bestaat worden onder de loep genomen, aan de hand van de meest invloedrijke auteurs. Met name in de loop van de 19e eeuw vindt er een ontwikkeling plaats van het tijdreisgenre, waar een omslag te vinden is van onverklaarbaar en onvrijwillig tijdreizen naar tijdreizen als een doelbewust en wetenschappelijk te benaderen fenomeen. Juist die verwetenschappelijking in de tijdreisliteratuur, waarbij men ook probeert te duiden wat de aard is van tijd, is belangrijk gebleken voor de ontwikkeling van Wells’ Time Machine. Door de pioniers en meest invloedrijke auteurs te behandelen omtrent tijdreisliteratuur én Science Fiction, wordt uiteengezet hoe Wells kwam tot de introductie van de ‘tijdmachine’. Bovendien wordt aangetoond dat niet alleen Wells aan het eind van de 19e eeuw kwam met dit concept: Enrique Gaspar kwam in diezelfde tijd met eenzelfde manier van tijdreizen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen