Hors du cadre: Vernieuwende Aspecten van Leesvaardigheid in Centrale Examens Frans.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2023-03-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cito toetst binnen de grenzen van de constructieopdracht op een bepaalde manier leesvaardigheid. De vraag is of er andere aspecten van leesvaardigheid, die op dit moment niet worden getoetst in het centrale eindexamen, zinvol zouden zijn om te toetsen en of deze aspecten een rol zouden kunnen spelen bij de actualisering van de eindexamenprogramma’s. In dit onderzoek lag de focus op Frans. Uitgaande van de definitie van PISA-2018, zijn er drie verschillende leesvaardigheidstoetsen geconstrueerd om de ‘ontbrekende’ constructen in de huidige examens te toetsen. Deze toetsopgaven zijn geoperationaliseerd op basis van vier constructen: het zoeken en selecteren van relevante informatie, het beoordelen van de geloofwaardigheid en kwaliteit, het weerspiegelen van de schrijfkwaliteit en stijl en het bewust zijn van en het omgaan met tegenstrijdige informatie. Uit de resultaten blijkt dat alle vier de constructen qua inhoud toegevoegd zouden kunnen worden aan het eindexamenprogramma Frans van vmbo-gt, havo en vwo.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren