Effect van stemscholing op stemkwaliteit in de Nederlandse PABO-opleiding

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Inleiding Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van een eventueel effect van stemscholing op stemkwaliteit van Nederlandse PABO-studenten tijdens een simulatie van een rumoerige klas, gemeten door de GRBAS(I)-schaal, ten opzichte van Nederlandse PABO-studenten die geen stemscholing hebben gehad. Methode De 12 proefpersonen zijn random toegewezen aan één van de twee groepen (experimentele groep (groep 1) en de controlegroep (groep 2). De interventie is een instructievideo met tips over stemgebruik en stemkwaliteit. Bij groep 2 wordt een video laten zien die geen informatie over de stem geeft. De participanten maken een audio-opname van een korte tekst, gesimuleerd alsof zij zich in een ruissituatie bevinden. Proefpersonen maken in totaal 2 audio-opnames, op twee meetmomenten (T1 en T2). Tot slot worden de audio-opnames beoordeeld op stemkwaliteit door logopedisten, aan de hand van parameter Strained (S) van de GRBASI-schaal. Deze parameter omvat een beoordeling betreft een (te) gespannen stemgeving. Resultaten De resultaten zijn verkregen aan de hand van scores op de parameter S, beoordeeld door de logopedisten. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat er geen significant effect gevonden is voor de stemscholing of het meetmoment. Discussie en conclusie Een belangrijk discussiepunt van dit onderzoek is de kleine omvang van de steekproef en de kwaliteit van de stemscholing/instructievideo. Aan de hand van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen effect gevonden is van stemscholing op stemkwaliteit van Nederlandse PABO-studenten tijdens een simulatie van een rumoerige klas.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Letteren