Duurzame energie initiatieven in Groningen. Een onderzoek naar de motivatie van duurzame energie initiatieven in Groningen en de invloed die de gaswinning hier op heeft.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek wil een beter beeld krijgen van de motieven van de mensen die zich inzetten of deelnemen aan een duurzaam energie initiatief, en met name in de provincie Groningen. In Groningen wordt namelijk al vanaf midden vorige eeuw gas gewonnen, wat heeft gezorgd voor inklinking van de grond en de laatste jaren zelfs aardbevingen. Het is duidelijk dat de Groningers tegen deze gaswinning zijn en de voorkeur geven dat de Nederlandse staat over gaat op een andere manier om aan energie te komen. Of dit zich ook vertaald naar meer duurzame energie initiatieven is dus een interessante vraag, en staat in dit onderzoek centraal. In het onderzoek wordt door middel van 8 diepte interviews onderzocht wat de motieven zijn van mensen die een duurzaam energie initiatief oprichten of hier aan deelnemen. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met de rest van Nederland om deze effecten te kunnen meten. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de gaswinning een positieve rol speelt voor de oprichting van, en deelname aan, duurzame energie initiatieven. Zeven van de acht respondenten gaven aan dat de gaswinning een rol speelde in het besluit een duurzaam energie initiatief op te richten.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen