Stedelijke kavelruiml in krimpgebieden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-10-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het Nederlandse ruimtelijke domein verandert. Ten eerste is er sprake van bevolkingskrimp in delen van het land, waardoor leegstand en andere leefbaarheidsproblemen ontstaan. Ook is er een toenemend belang voor binnenstedelijk herstructureren, om de ruimte in Nederland optimaal te kunnen benutten. Daarnaast verandert de rol van gemeenten van een actieve naar een passievere rol binnen gebiedsontwikkelingsprojecten. Dit leidt tot een grotere rol voor private partijen en burgers binnen de ontwikkeling van de omgeving. Er lijkt dus behoefte te zijn voor een aanpak waarbij binnenstedelijke herstructurering plaatsvindt door initiatief van eigenaren (en private partijen) en waarbij de gemeente voornamelijk een faciliterende rol vervult. Stedelijke kavelruil is een manier om hier vorm aan te geven. In de praktijk wordt stedelijke kavelruil echter nog niet veel gebruikt in Nederland, maar in andere landen (waaronder Duitsland en Spanje) wordt het instrument al wel jaren succesvol toegepast. Dit roept de vraag op of de manier waarop en de situaties waarin stedelijke kavelrui in Nederland gebruikt worden nog niet optimaal zijn. Dit resulteert in de volgende hoofdvraag voor dit onderzoek: In hoeverre, en onder welke omstandigheden, kan stedelijke kavelruil als instrument succesvol ingezet worden bij de realisatie van binnenstedelijke herstructureringsprojecten in krimpgebieden in Nederland?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen