Niets is wat het lijkt.

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2022-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het kan een uitdaging zijn om mensen aan te zetten tot bepaald gedrag. Volgens de theory of planned behavior zijn er verschillende dingen die invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van mensen. Het is interessant om te kijken of er meerdere dingen ingezet kunnen worden om de intentie tot gedragsverandering te verhogen die buiten die theorie vallen. Framing wordt ingezet om mensen op een bepaalde manier naar iets te laten kijken en hun keuze te beïnvloeden. Een vorm van framing is visuele framing, waarbij visuele beelden ingezet worden om mensen te beïnvloeden. Naast visuele framing is er ook gekeken of betrokkenheid invloed kan hebben. Betrokkenheid heeft invloed op hoe mensen dingen verwerken en wat voor argumenten er nodig zijn om mensen te overtuigen. Betrokkenheid en visuele framing zijn beide gerelateerd aan het beïnvloeden van mensen. Het is mogelijk dat deze twee aspecten ook invloed kunnen hebben op de intentie tot gedragsverandering. Om dit te toetsen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat is de invloed van betrokkenheid en visuele framing op de intentie tot gedragsverandering? Dit is onderzocht door middel van een experiment waarbij participanten een neutrale of overdreven grafiek te zien kregen. De intentie tot gedragsverandering is gemeten aan de hand van the theory of planned behavior (Ajzen, 1991). De betrokkenheid werd gemeten aan de hand van het MIS- model (Kyle et al., 2007). Daar is een groep lagere betrokkenen en een groep hogere betrokkenen uitgekomen. De resultaten lieten zien dat visuele framing geen effect heeft op de intentie tot gedragsverandering. Een verklaring waarom de visuele framing geen effect heeft gehad is dat de manipulatie mogelijk niet werkt heeft. Betrokkenheid heeft wel effect op de intentie tot gedragsverandering. Zo laten hoger betrokkenen een hogere intentie tot gedragsverandering zien dan de lagere betrokkenen. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat hoger betrokkenen het belangrijker vinden om hun gedrag te veranderen als het gaat om een onderwerp waarbij ze zich betrokken bij voelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren