Burgerinitiatieven ondersteunen of toch maar niet? De invloed van externe actoren op de continuïteit van burgerinitiatieven in zorg en welzijn

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-12-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze multiple casestudy is onderzocht welke actoren op welke wijze invloed uitoefenen op de continuïteit van burgerinitiatieven in zorg en welzijn en hoe dit valt te verklaren. Met name gemeenten en professionele organisaties (welzijnsorganisaties, zorginstellingen & woningcorporaties) hebben invloed op de continuïteit van deze burgerinitiatieven. Rollen die deze actoren kunnen aannemen ten aanzien van een burgerinitiatief zijn faciliteren (ondersteunen), stimuleren (initiatieven aanjagen), coproductie (gezamenlijke dienst ontwikkelen) en concurrentie. Deze rollen resulteren in concreet gedrag zoals het wel of niet ter beschikking stellen van middelen (financiën en huisvesting) waarmee de continuïteit van burgerinitiatieven beïnvloed wordt. De rol concurrentie is een toevoeging aan de bestaande theorie over continuïteit van burgerinitiatieven. Factoren die een positieve invloed hebben op de mate waarin externe actoren ondersteuning bieden (faciliteren, stimuleren of coproductie) zijn persoonlijk contact, wederzijds vertrouwen, voldoende capaciteit, politiek commitment en positieve perceptie van de professionaliteit en toekomstbestendigheid van het initiatief. Interne borging van de continuïteit bevordert de mate waarin externe actoren een initiatief willen ondersteunen. Indien een burgerinitiatief een bedreiging vormt voor de macht, middelen of taken van een externe actor, dan kan dit ertoe leiden dat deze zich als concurrent opstelt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation