De vergroting van de relevantie van geschiedenis middels Tweetalig onderwijs

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-06-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen dit onderzoek is onderzocht hoe een Tweetalig Onderwijs (TTO) context een positief effect kan hebben op de relevantiewaardering van het vak geschiedenis door derdejaars havoleerlingen. Hiervoor is er allereerst via een vergelijkend onderzoek op basis van een relevantievragenlijst vastgesteld dat havo 3-leerlingen het vak geschiedenis relevanter achten binnen het TTO dan binnen het reguliere onderwijs. Vervolgens is er gekeken welke factoren er hierbij meespelen door in gesprek te gaan met docenten geschiedenis met ervaring binnen het Tweetalig Onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat de TTO-context een toegevoegde waarde kan hebben in het stimuleren van de relevantie beleving van het vak geschiedenis door derdejaarsleerlingen. Dit positieve effect komt met name voort uit de plaatsing van gebeurtenissen in een bredere context. Daarnaast komt een deel van het positieve effect voort uit het actief bezig zijn met de leerstof op een hoger denkniveau. Hierin speelt ook CLIL-didactiek een belangrijke rol.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation