Is het bestaan van een "woordspelingmodus" aannemelijk? Een onderzoek naar de rol van de offset bij het maken van woordspelingen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-02-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek tracht indicaties te geven over een eventuele “woordspelingsmodus”. Deze studie suggereert dat in deze woordspelingsmodus de verwerking en activatie van woorden door het bewust maken van woordspelingen, veranderen ten opzichte van een normale situatie (waarin de intentie tot het maken van woordspelingen ontbreekt). In een normale situatie blijkt dat de onset een groter effect heeft op het activeren van concurrenten dan de offset (Huettig & McQueen, 2007; Huettig, Rommers & Meyer, 2011; Magnuson, Tanenhaus, Aslin, & Dahan (2003). Als blijkt dat bij het maken van woordspelingen de offset van het bronwoord vaker gebruikt wordt dan de onset, dan zou dit kunnen aantonen dat de offset van een woord toegankelijker is bij het maken van woordspelingen. Het sterker activeren en/of controleren van offsetconcurrenten tijdens het maken van woordspelingen kan een indicatie zijn voor het bestaan van een woordspelingsmodus. Uit de resultaten is gebleken dat onsetoverlap tussen bronwoord en doelwoord significant vaker voorkomt dan offsetoverlap. De positie van overlap heeft geen invloed op de hoeveelheid aan proportionele overlap.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren