Wetenschappelijke invloed op beleid floreert in tijden van crises. Een onderzoek naar de invloed van wetenschappelijke kennis op beleid

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-12-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De hoofdvraag van de masterthesis luidde als volgt: “Wat is de invloed van wetenschappelijke kennis op beleid en welke invloed hebben de aanwezigheid van crises en de steun van belanghebbenden voor wetenschappelijke kennis op de relatie tussen wetenschappelijke kennis en beleid?” Aan de hand van een kwantitatief hypothese toetsend onderzoek, uitgevoerd aan de hand van een inhoudsanalyse, is er tot het volgende antwoord gekomen: Er is een vrij grote invloed van wetenschappelijke kennis op beleid zonder dat dit in de buurt komt van een technocratische invloed, de invloed van wetenschappelijke kennis op beleid wordt groter als er een crisis is, dit kan niet gezegd worden voor als er steun van belanghebbenden voor wetenschappelijke kennis is. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het logisch is dat er in het huidige coronabeleid veel gekeken wordt naar wetenschap. Dat wetenschappelijke kennis meer invloed heeft op beleid als er sprake is van een crisis is dan ook de boodschap van deze masterthesis.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation