Herinneringscultuur onder vuur. Een analyse van de museale representatie van DDR-daderschap in Berlijn.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit werkstuk poogt meer inzicht te geven in de herinneringscultuur van de DDR in Duitsland na de val van de muur. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe komt daderschap naar voren in de museale representatie van hedendaagse tentoonstellingen met betrekking op de DDR in Berlijn? Dit onderzoek is een casestudy naar de verschillen in tentoonstelling tussen twee musea, te weten het Stasimuseum en het DDR Museum. Deze musea worden op tekstueel niveau geanalyseerd en de bevindingen worden teruggekoppeld naar algemene theorievorming over de herinneringscultuur van de DDR.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation