Joodse stilte? Een onderzoek naar Nederlandse literatuur over de Tweede Wereldoorlog vanuit joods perspectief in het eerste decennium na de bevrijding.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Besluit Een poging is ondernomen om te achterhalen in hoeverre het waar is dat er tot de jaren zestig niet vanuit joods perspectief over de Tweede Wereldoorlog geschreven werd. De uitkomst is niet geheel in overeenstemming met de heersende opvatting in de literatuurgeschiedschrijving: gelden De nacht der Girondijnen van Jacques Presser en Het bittere kruid van Marga Minco daarin als een van de eerste werken over de Tweede Wereldoorlog vanuit joods perspectief, is uit mijn beschouwing gebleken dat anderen eerder waren. Allereerst werden in verschillende naslagwerken namelijk tientallen werken gevonden die al vóór 1957 vanuit joods perspectief over de Tweede Wereldoorlog waren geschreven en vervolgens werd uit een analyse van de contemporaine kritiek duidelijk dat zowel De nacht der Girondijnen als Het bittere kruid in de contemporaine kritiek niet gekwalificeerd werd als ‘keerpunt’ of ‘omslag’. Aangetoond is dan ook dat het literatuurhistorische verhaal, wat dit onderwerp betreft, enige nuancering behoeft.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren