Onderzoek Muziekprogrammering

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2024-03-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Welke factoren en belangen spelen een rol in de totstandkoming van de muzikale programmering van kleine Nederlandse poppodia in 2022-2023? In deze scriptie onderzoek ik welke factoren en belangen een rol spelen in de totstandkoming van de muzikale programmering van kleine Nederlandse poppodia. Een poppodium levert sociale en culturele voordelen op voor de omgeving. Met hun programmering dragen ze bij aan een zo groot mogelijk maatschappelijk bereik van dat aanbod en zijn ze waardevol voor het lokale podiumkunstenklimaat. Onder kleine podia vallen alle podia met een maximale zaalcapaciteit van negenhonderdnegenennegentig -999- personen. Ik richt me in dit onderzoek specifiek op deze categorie omdat ik verwacht dat er in deze groep onderling interessante verschillen bestaan. Daarnaast maakt het feit dat deze organisaties kleinschaliger zijn -en er dus minder mensen verantwoordelijk zijn voor het aanbod, het mogelijk om dichter tot een antwoord op de hoofdvraag te komen. Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen; een vooronderzoek en vijf casestudies. In het vooronderzoek worden potentiële factoren en belangen geïdentificeerd. De vijf casestudies zullen voortborduren op de aanwezigheid of afwezigheid van deze potentiële factoren. De casestudies bestaan uit een analyse van beleidsstrategieën en een interview met de programmeur en betreffen de volgende poppodia in Nederland. Burgerweeshuis, De Pul, Gebouw-T, VERA en Willemeen. In dit onderzoek zijn de volgende belanghebbenden geconstateerd. Artiest/management, boeker, promotor, programmeur en medewerkers. De belangen van personen in deze groepen komen op verschillende manieren naar voren. De wijze waarop deze belangen naar voren komen zijn onderverdeelt in de negen factoren: plaats en omgeving, reputatie, planning, economische waarde, artistieke waarde, maatschappelijke waarde, diversiteit, relationeel intern, relationeel extern.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren