"Hij plaatste het onder de tafel", "hij plaatste het de tafel onder", of "hij plaatste het onder de tafel?" -- De prosodische overgang van bijwoord naar voorzetsel bij Homeros.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De voorzetsels in Homeros' werk gedragen zich op het eerste gezicht significant anders dan men van moderne voorzetsels gewend is. In de schoolboeken worden enkele gevallen hiervan behandeld, afgedaan als "uitzonderingen", en vergezeld van de opmerking dat voorzetsels oorspronkelijk bijwoorden waren. In deze scriptie wordt geen genoegen genomen met deze opmerking en zal hier dieper op ingegaan worden—om precies te zijn zal nagegaan worden waar zich de prosodische overgang van bijwoord naar voorzetsel bevindt in Homeros' werk. Allereerst zullen, om een basis te leggen, prosodische terminologie en prosodische verschijnselen in moderne vreemde talen onder de loep genomen worden, en vervolgens zal op basis van onder meer enkele typische gedragingen van Homerische voorzetsels alsmede hun relatie tot Homerische metriek en zinsbouw gekeken worden of men hier inderdaad al van "voorzetsels" in onze betekenis kon spreken of dat zij in de kern nog bijwoorden waren en het onderscheid tussen de twee nog niet gevoeld werd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren