Organisatiestructuur en managementinformatie in de praktijk | Hoe bij de belastingdienst de structuur van de organisatie de managementinformatie beïnvloedt.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van twee rapporten van externe partijen waarin stond aangegeven dat de juiste managementinformatie onvoldoende voorhanden is bij de Belastingdienst. Middels een vergelijkende case study is bij twee onderdelen van de Belastingdienst (Toeslagen en Omzetbelasting) onderzocht hoe de organisatiestructuur, de managementinformatie beïnvloedt. De algehele conclusie is dat de kwaliteit van managementinformatie kan worden verklaard en beïnvloed door de structuurparameters van de besturing. Gebleken is dat de ketens op hoofdlijnen en qua voortbrengingsmethodiek (Scaled Agile Framework) overeenkomen en met dezelfde externe afhankelijkheden kampen (kaders en raakvlakken). De productiestructuur van beide onderdelen komt op hoofdlijnen overeen, maar dit heeft weinig tot geen invloed op de kwaliteit van de managementinformatie. Waarin de structuren verschillen: - Bij Toeslagen sluiten de verschillende stappen beter op elkaar aan dan bij Omzetbelasting; - De input is bij Omzetbelasting groter en meer divers dan bij Toeslagen en OB heeft een latente orderstroom.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen