Fortuyn, antwoord op of katalysator van onbehagen?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre er van 1998 tot 2001 al kritische geluiden vanuit de samenleving te horen waren die vergelijkbaar zijn met de later door Pim Fortuyn geuite kritiek. Om dat te onderzoeken is er zowel een analyse gemaakt van de kritiek die Fortuyn uitte als een bronnenonderzoek gedaan naar kritische geluiden vanuit de samenleving van 1998 tot 2001. De bronnen die voor dat laatste zijn gebruikt bestaan uit televisie-uitzendingen en krantenartikelen. Hieruit is gebleken dat er al voor de opkomst van Fortuyn kritiek bestond op verschillende onderwerpen waar hij later eveneens kritiek op zou uiten. Waar de kritiek inhoudelijk echter overeenkomt, is de toon vaak minder fel en betreft het geen breder gevoel van onbehagen ten aanzien van de overheid en de politiek. Fortuyn lijkt zodoende een katalysator van onbehagen te zijn.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation