Twitter als uitlaatklep of als involvement shield? Over de strategieën die beroemdheden toepassen om controle uit te oefenen over hun representatie in de media

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-08-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Twitter als uitlaatklep of als involvement shield? Over de strategieën die beroemdheden toepassen om controle uit te oefenen over hun representatie in de media Sociale media zijn een groter onderdeel van het dagelijks leven geworden dan ooit tevoren. Beroemdheden delen dagelijks via sociale media veel informatie met het publiek over hun persoonlijke en publieke levens. Op deze manier hebben ze de mogelijkheid een beeld van zichzelf te scheppen zoals zij willen dat mensen hen zien. Er is echter ook een keerzijde: het publiek kan reageren op de informatie die de beroemdheid heeft gedeeld, en zogenaamde haters kunnen hem of haar publiekelijk bekritiseren. Als gevolg hiervan kan een beroemdheid plotseling de controle verliezen over zijn of haar representatie in de media. Het doel van dit onderzoek is het analyseren van de strategieën die beroemdheden toepassen om controle uit te oefenen over hun representatie in de media. Daarvoor is de volgende hypothese geformuleerd: Attributed celebrities zijn in feite door (sociale) media gecreëerd en zijn voor hun bestaan afhankelijk van de media, maken daarom meer en/of beter gebruik van bepaalde strategieën op Twitter dan achieved en ascribed celebrities en hebben daarom meer controle over hun representatie in de media. Daarnaast wordt er in dit onderzoek getracht te achterhalen welke strategieën deze drie types beroemdheden specifiek op Twitter toepassen om controle te houden over hun representatie in de media. Om antwoord te kunnen geven op deze hypothese zijn drie casestudies gekozen, waarbij voor elke type beroemdheid is geanalyseerd welke strategieën zijn toepassen op Twitter. Op basis van deze analyses kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de attributed celebrity de meeste controle heeft over zijn of haar representatie in de media. Gebaseerd op de beperkingen die voor dit onderzoek gelden – het beperkte aantal onderzochte casussen – zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op een grotere steekproef van de drie onderzochte categorieën van celebrities. Ook zou het interessant zijn in vervolgonderzoek te kijken naar de praktijk van beroemdheden op andere sociale mediaplatforms.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren