Ver Huells studenten-typen in tekst en beeld

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken in hoeverre het beschrijvingsmodel van Varga bruikbaar was bij de interpretatie van een aantal prenten uit Ver Huells Zoo zijn er! en Jeugd. Voornamelijk gaf het model meer inzicht over de manier waarop tekst en beeld geordend zijn op een pagina. Hierdoor werd duidelijk hoe de onderlinge relaties tussen de bestudeerde prenten waren. Tegelijkertijd was het beschrijvingsmodel soms misleidend bij het interpreteren. Zo leek bijvoorbeeld in de ‘Sport’-reeks uit de afdeling Jeugd de nummering met Romeinse cijfers te wijzen op een meervoudige tekst-beeld-relatie, terwijl deze enkelvoudig was. Daarnaast speelde de productie van de tekst en het beeld een rol bij de perceptie van de prenten in Ver Huells Zoo zijn er! En Jeugd. Nader onderzoek met behulp van de theorie van Hoek (1995) zou kunnen uitwijzen hoe de productie- en editiegeschiedenis van Ver Huells werk van invloed is op de waarnemin! g van tek st en beeld.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren