Het ruimtelijk planconcept ‘de wijkbenadering’ nader onderzocht : Een analyse en beoordeling van de waarde van de wijkbenadering voor de ontwikkeling van de Eindhovense buurt Mensfort

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een groot aantal vroeg-naoorlogse wijken in Nederland heeft te maken met sociale en fysieke problematiek. Tegelijkertijd vertegenwoordigen deze wijken een kenmerkend onderdeel van de stedelijke ontwikkeling in Nederland en bezitten ze bijzondere historische kwaliteiten, die in de afgelopen jaren meer aandacht hebben gekregen. In dit onderzoek is aan beide onderwerpen, die sterk met elkaar verbonden zijn, een plaats gegeven. Het casusgebied voor dit onderzoek is de naoorlogse buurt Mensfort in Eindhoven. De doelstelling van dit onderzoek is het komen tot aanbevelingen die richtlijnen kunnen bieden bij de ontwikkeling van de buurt Mensfort in Eindhoven en naoorlogse wijken in het algemeen. Daarnaast wordt getracht een bijdrage te leveren aan de discussie over het gebruik van concepten in de planologie door de ontwikkeling en het gebruik van het ruimtelijk planconcept ‘de wijkbenadering’ te analyseren en te beoordelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen