Patiëntparticipatie tijdens medische consulten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Patiëntbetrokkenheid neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de gezondheidszorg. Dit heeft als gevolg dat patiënten actiever betrokken worden bij hun eigen zorg, wat onder andere naar voren komt in het consult tussen arts en patiënt. Waar vroeger de arts het gesprek volledig leidde en gezondheid gerelateerde keuzes maakte voor de patiënt, heeft momenteel de patiënt zelf een grotere inbreng en is de relatie tussen arts en patiënt daardoor veranderd. Deze veranderde relatie heeft invloed op de interactie tussen arts en patiënt tijdens het consult. Een belangrijk aspect van deze interactie waarbij de patiënt centraal staat, is de participatie van patiënten. Een nieuwe ontwikkeling binnen de gezondheidszorg is om consulten via een videoverbinding te voeren, waardoor gemedieerde communicatie ontstaat. Consultvoering via videoverbinding kan invloed hebben op de interactie tussen arts en patiënt, en daarmee dus ook op de participatie van patiënten tijdens het consult. Het huidige onderzoek analyseert patiëntparticipatie om na te gaan of participatie in videoconsulten verschilt met de participatie tijdens reguliere consulten. Tijdens de analyse zijn uitingen van patiënt – indien mogelijk – ingedeeld in opgestelde categorieën en subcategorieën om participatie te meten, met als hoofdcategorieën 1) het stellen van vragen, 2) het uitdrukken van zorgen, en 3) assertieve uitingen. Uit de resultaten van de analyses blijkt dat patiënten tijdens videoconsulten niet meer participeren dan in reguliere consulten, maar wel dat uitingen verschillend verdeeld zijn over de (sub-)categorieën. Zo stellen patiënten in reguliere consulten meer vragen en doen patiënten tijdens videoconsulten meer assertieve uitingen in vergelijking met het andere type consult. Hieruit kan geconcludeerd worden dat tijdens de geanalyseerde consulten het medium niet van invloed was op de hoeveelheid van participatie, maar wel op de manier waarop patiënten participeren. Gezien de kleinschaligheid van het onderzoek gelden deze resultaten alleen voor de geanalyseerde consulten en kunnen de conclusies niet worden gegeneraliseerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren