Rotterdam als sportstad : Over de beeldvorming van bezoekers van grootschalige sportevenementen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de opkomst van het marktdenken proberen steden elkaar steeds meer te beconcurreren. Door middel van citymarketing en city branding wordt er door steden geprobeerd om een positief beeld van de stad te creëren, en op deze manier de stedenstrijd te kunnen winnen. Een stad in Nederland met een interessant city brandingsbeleid is Rotterdam. Deze stad probeert het imago van sportstad aan zich te binden. Rotterdam gebruikt hiervoor meerdere middelen, waarvan het organiseren van grootschalige sportevenementen de voornaamste is. Het is echter niet bekend in hoeverre het beeld, dat de stad naar buiten toe wil uitdragen, ook daadwerkelijk door de buitenwereld wordt aangenomen. Met andere woorden, men weet niet in hoeverre Rotterdam daadwerkelijk als een sportstad wordt ervaren. In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre Rotterdam als een sportstad wordt ervaren. Er is onderzoek gedaan onder de bezoekers van de Rotterdamse sportevenementen. De reden hiervoor is dat deze groep de doelgroep van het Rotterdamse sportbeleid is. Naar aanleiding van het onderzoek kunnen enkele aanbevelingen aan de gemeente worden gedaan. Het doel van het onderzoek is als volgt: het doen van aanbevelingen aan de gemeente Rotterdam voor de verbetering van het promotiebeleid van Rotterdam als sportstad door te onderzoeken of de bezoekers van de Rotterdamse grootschalige sportevenementen de stad als sportstad zien
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen