Een onderzoek naar het effect van de blootstelling aan stereotyperend versus niet-stereotyperend gedrag door characters op de mate van stereotyperende gedragsintentie van kinderen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-04-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De media characters die op de televisie voorkomen spelen mogelijk een grote rol in het ontwikkelen van genderrollen bij kinderen. De media schrijven nog altijd verschillende rollen en waardes toe aan mannen en vrouwen waardoor kinderen worden blootgesteld aan characters die stereotyperend gedrag vertonen. De blootstelling aan stereotyperend gedrag kan weer effect hebben op het gedrag van kinderen. Het doel van dit onderzoek is om antwoord te geven op de vraag: “In hoeverre heeft blootstelling aan stereotyperend versus niet-stereotyperend gedrag door fictieve characters een effect op de stereotyperende gedragsintentie van kinderen tussen de 5-8 jaar?”. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een experiment uitgevoerd op twee BSO-locaties. De kinderen zijn random verdeeld over twee condities, namelijk het zien van een character met stereotyperend gedrag of een character met niet-stereotyperend gedrag. Vervolgens werd aan de hand van een vragenlijst de gedragsintentie en de moderatoren, liking en wishful identification van het character, gemeten. Uit de antwoorden op de vragenlijsten bleek dat de blootstelling aan een character dat stereotyperend gedrag vertoonde de stereotyperende gedragsintentie bij kinderen vergroot, ongeacht hoe leuk de kinderen het character vinden en/of willen zijn zoals het character. Op basis hiervan kunnen programmamakers er rekening mee houden dat fictieve characters een rol in de ontwikkeling van genderrollen spelen door characters met verschillende rollen voor te spiegelen aan kinderen. Ook kunnen characters door beleidsmakers in worden gezet ter promotie van positieve gedragsverandering bij kinderen. Eventueel vervolgonderzoek kan zich gaan richten op andere characters die voorkomen op de televisie waar de kinderen nog niet bekend mee zijn.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen