Eenheid in diversiteit? Interculturele contacten tussen christenen in Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-05-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Naar schatting wonen er ruim een miljoen christenen met een migratieachtergrond in Nederland, die zich verenigen in ruim twaalfhonderd internationale kerken. In deze scriptie wordt beschreven hoe kerkelijke organisaties omgaan met interculturele contacten tussen van oorsprong Nederlandse kerken en internationale kerken. Zowel het koloniale verleden van Nederlandse kerken als de huidige maatschappelijke discussies rondom ras, etniciteit en racisme drukken een stempel op interculturele contacten tussen kerken. Daarom worden allereerst deze achtergronden in kaart gebracht. Vervolgens wordt het beleid van kerkelijke organisaties omtrent interculturele contacten geanalyseerd. Tot slot wordt onderzocht hoe hun beleid doorwerkt in lokale kerkgemeenschappen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation