Coaches in de strijd tegen ondermijning. Een vergelijkend onderzoek naar de inzet van coaching als middel ter bestrijding van jonge aanwas in de ondermijnende criminaliteit

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek worden een tweetal preventieve projecten onderzocht die als doel hebben om middels coaching de jonge aanwas in georganiseerde criminaliteit te voorkomen. Beide projecten kunnen worden gezien als zogenaamde collaborative governance projecten. Het werken in het veiligheidsdomein brengt risico’s met zich mee op het gebied van samenwerking en gegevensdeling. Het onderzoek maakt deze beperkingen zichtbaar. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen beide projecten. Deze verschillen kunnen deels worden verklaard aan de hand van de bestaande literatuur over collaborative governance. Tot slot worden de kansen en gevaren in beide projecten toegelicht en worden aanbevelingen gedaan voor dergelijke projecten in de toekomst.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen