Wonen is meer dan een dak boven je hoofd - Leefbaarheid en gentrificatie bij jonge gezinnen in De Binckhorst

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het onderzoek wordt onderzocht wat de ervaringen zijn met de leefbaarheid in De Binckhorst onder jonge gezinnen. De Binckhorst is een oud fabrieksterrein en een wijk in Den Haag waar veel gentrificatie plaatsvindt. Het onderzoek focust zich vooral op de sociale en maatschappelijke voorzieningen in de wijk. In totaal zijn er zes verschillende semigestructureerde interviews gehouden met inwoners van De Binckhorst. Daarnaast is er een observatie gedaan in de wijk zelf om achter de totaal aantal voorzieningen te komen. De observatie is in drie verschillende delen gedaan. De resultaten van het onderzoek naar de ervaringen van de inwoners met betrekking tot de leefbaarheid zijn over het algemeen positief. Uit de resultaten komt dat de leefbaarheid als positief wordt ervaren door de inwoners, dit komt niet overeen met de theorie van Jane Jacobs. De inwoners zijn blij met waar ze wonen alhoewel er weinig sociale en maatschappelijke voorzieningen in De Binckhorst zelf zijn. Uit de resultaten komt dat de meeste inwoners veel gebruik maken van voorzieningen in omliggende gebieden. Dit is de mogelijke verklaring voor de positief ervaren leefbaarheid.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen