Niet denken maar delen. Een onderzoek naar de belemmeringen bij de totstandkoming van woningdeling voor starters in de sociale woningvoorraad in de gemeente Eindhoven

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Woningdelen lijkt in tegenstelling tot nieuwbouw een makkelijke oplossing om iets te doen aan het woningtekort. Deze oplossing wordt met name geschikt bevonden voor starters. Woningcorporaties in Eindhoven passen deze woonvorm desondanks nauwelijks toe. Er is daarom onderzocht wat hen hier in belemmerd en hoe deze belemmeringen kunnen worden ondervangen. Hiervoor zijn twee modellen toegepast die proberen te verklaren waarom er ondanks het bestaan van een crisis, zoals in dit geval de woningnood, geen actief beleid volgt: het stromenmodel en het barrièremodel. De belemmeringen die werden gevonden verschillen per corporatie. Zo was er bij Woonstichting ‘thuis moeite om een geschikte woning voor woningdelen te vinden vanwege gestelde voorwaarden en werkdruk. Ook Trudo en Wooninc. stelden dat zij niet over geschikte woningen beschikten. Trudo zag daarnaast ook geen behoefte voor woningdelen vanuit de doelgroep. Wooninc. richt zich met name op senioren en gaat daarom liever aan de slag met oplossingen zoals doorstroming. Woonbedrijf daarentegen zag na eigen onderzoek geen belemmeringen meer en is dan ook van plan woningdelen in de toekomst te realiseren. Voor de beschreven belemmeringen worden in het onderzoek ook oplossingen benoemd.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation