Samen komen, samen blijven, samenwerken : Een bestuurskundig onderzoek voor het Catharina Kanker Instituut naar de ambities, verwachtingen en voorkeuren ten aanzien van samenwerking tussen betrokken actoren in een oncologisch zorgnetwerk

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-12-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vanwege de complexiteit van oncologische zorgprocessen, hervormingen in de structuur van het zorgstelsel en ontwikkelingen in de samenleving en politiek bestaat er een noodzaak om samenwerking in regionale zorgnetwerken te bevorderen. De noodzaak tot samenwerking enerzijds, en de concurrentie ten gevolge van marktwerking anderzijds leveren een spanningsveld op tussen oncologische zorgaanbieders met betrekking tot de organisatie en coördinatie van oncologische zorgnetwerken. Verwarring en discussie over de werkwijze en de verdeling van deze zorg zijn in de praktijk doorgaans oorzaken van moeizame afstemming. Dit geeft een bijzondere dynamiek, waarin zorgaanbieders zich genoodzaakt voelen om keuzes te maken m.b.t. samenwerking en het eigen oncologische zorgaanbod. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in beïnvloedende factoren bij het realiseren van samenwerking tussen regionale ziekenhuizen in oncologische zorgnetwerken binnen de context van concurrentie. Deze inzichten zijn nodig om de gewenste onderlinge verhoudingen te bepalen tussen regionale ziekenhuizen. Het Catharina Kanker Instituut (CKI) is binnen dit onderzoek als representatieve casus gebruikt omdat deze zorgaanbieder in toenemende mate bestaansrecht zal ontlenen aan samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Derhalve is de volgende onderzoeksvraag gesteld: “Hoe kan de huidige samenwerking binnen huidige oncologische zorgnetwerken van het CKI worden verklaard binnen de context van concurrentie en hoe kan de organisatie en coördinatie van een oncologisch zorgnetwerk worden verbeterd?”
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen