Wat is het effect van het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden (‘wij’ vs. ‘jij’) in de marketingcommunicatie op de donatiebereidheid van potentiele donateurs ten opzichte van een non-profitorganisatie en heeft het zelfbeeld hierbij een modererend effect?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-06-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Met het huidige onderzoek wordt geprobeerd antwoordt te geven op de vraag wat het effect is van het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden (‘wij’ vs. ‘jij’) in de marketingcommunicatie op de attitude en donatiebereidheid van potentiele donateurs ten opzichte van een non-profitorganisatie en of het zelfbeeld hierbij een modererend effect heeft. Dit is interessant doordat op dit moment in de huidige literatuur nog weinig aandacht wordt besteed aan dit specifieke onderwerp. Voor het onderzoek is een experiment uitgevoerd, hierbij hebben de participanten voor het experiment een online vragenlijst ingevuld. De hoofdvraag, deelvragen en hypotheses zijn onderzocht door de participanten advertenties met de persoonlijke voornaamwoorden ‘wij’ of ‘jij’ te laten beoordelen op de attitude en donatiebereidheid. Daarnaast is ook het zelfbeeld van de participanten vastgesteld. Op de continue moderator zelfbeeld is een median split uitgevoerd. Vervolgens is met het zelfbeeld (hoog vs. laag) en persoonlijke voornaamwoorden (‘wij’ vs. ‘jij’) een tweeweg variantie-analyse uitgevoerd. De resultaten van het huidige onderzoek laten zien dat persoonlijke voornaamwoorden in de marketingcommunicatie van non-profitorganisaties geen effect hebben op de donatiebereidheid van potentiele donateurs. De resultaten tonen ook aan dat het zelfbeeld niet het effect van de persoonlijke voornaamwoorden op de attitude ten opzichte van non-profitorganisaties modereert. Daarentegen laten de resultaten wel zien dat het zelfbeeld het effect van de persoonlijke voornaamwoorden op de donatiebereidheid ten opzichte van non-profitorganisaties modereert. Op het moment dat een potentiele donateur een hoog zelfbeeld heeft zorgt het persoonlijk voornaamwoord ‘wij’ in de marketingcommunicatie voor een hogere donatiebereidheid. Ook zorgt het persoonlijk voornaamwoord ‘wij’ in een advertentie voor een potentiele donateur met een hoog zelfbeeld voor een hoger donatiebedrag ten opzichte van de non-profitorganisatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren