Geweld tegen de politie in Brabant en Gelderland in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-01-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De basis van de moderne Nederlandse rechtsstaat werd in de negentiende eeuw gelegd: niet alleen door de introductie van de eerste Nederlandse wetboeken en een nieuwe constitutie, maar ook door veranderingen in de wijze waarop ordehandhaving en misdaadbestrijding werden georganiseerd. Historici spreken in deze context wel over de opkomst van de ‘nieuwe’ politie. In de afgelopen decennia is de geschiedenis van de politie als institutie in West-Europa uitgebreid in kaart gebracht, vooral door Britse en Franse historici. Toch zijn diverse aspecten van de rol van de politie in de negentiende-eeuwse samenleving onderbelicht gebleven. Een belangrijk vraagstuk is in hoeverre de ‘nieuwe’ politie door de gewone burger werd geaccepteerd. Om deze vraag te beantwoorden kan men kijken naar de beeldvorming over de politie in de media of de populaire literatuur, of naar de conflictsituaties tussen burgers in politie in de praktijk. In deze scriptie wordt gekeken naar rechtszaken waarbij geweld tegen een politieagent centraal stond.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren