Communicatie van leidinggevenden voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van de huidige studie was om in multinationale bedrijven te onderzoeken of er een samenhang is tussen de communicatiestijl van een leidinggevende en gezondheid- en veiligheid uitkomsten en te achterhalen in welke mate culturele dimensies de samenhang tussen communicatiestijlen en gezondheid en veiligheid uitkomsten modereren. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een survey. In totaal hebben 543 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. De vragenlijst werd online en binnen multinationale bedrijven verspreid. Een vereiste om de vragenlijst in te vullen was dat respondenten in een multinational werkten en een leidinggevende boven zich hadden. Resultaten werden geanalyseerd door middel van regressie analyses. De communicatiestijlen supportiveness en preciseness bleken significante voorspellers voor burnout. Preciseness bleek een significante voorspeller voor veiligheidsbewustzijn, supportiveness bleek daarentegen geen voorspeller voor veiligheidsbewustzijn. Er bleek geen modererend effect van machtsafstand op het effect van supportiveness op veiligheidsbewustzijn. Tevens bleek er geen modererend effect van onzekerheidsvermijding op het effect van preciseness op burnout. Onzekerheidsvermijding modereerde daarentegen wel het effect van preciseness op veiligheidsbewustzijn. Respondenten met een hoge onzekerheidsvermijding hadden een sterkere relatie tussen preciseness en veiligheidsbewustzijn dan respondenten met een lage onzekerheidsvermijding. Voor werknemers in een multinational met een hoge onzekerheidsvermijding is het van belang dat een leidinggevende op een precieze manier communiceert. Daarnaast modereerde machtsafstand het effect van supportiveness op burnout klachten. Respondenten met een lage machtsafstand hadden een sterkere relatie tussen supportiveness en burnout dan respondenten met een hoge machtsafstand. Voor werknemers in een multinational met een lage machtsafstand is het dan ook belangrijker dat een leidinggevende een supportive communicatiestijl heeft. Rekening houdend met het feit dat in een multinational mensen met verschillende culturen en dus met verschillende levels van machtsafstand en onzekerheidsvermijding werken moeten leidinggevenden daarop kunnen inspelen. De resultaten van het onderzoek belichten de relevante rol van leidinggevenden bij de mate van burnout en veiligheidsbewustzijn van medewerkers in een multinational. Leidinggevenden moeten zich dan ook bewust zijn van de impact die verschillende communicatiestijlen hebben op burnout en veiligheidsbewustzijn van medewerkers in een multinational.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren