Betekenisgeving en integratie bij ouders van overleden kinderen

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2019-08-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie is de betekenisgeving en integratie in het leven van ouders die zijn geconfronteerd met het overlijden van hun kind onderzocht. De onderzoeksvraag is, of er verschil is in betekenisgeving en integratie bij ouders die een religieuze levensbeschouwing hebben vergeleken met ouders die dat niet hebben. Uitgangspunt hierbij is dat religie bij uitstek een symbolisch ordeningssysteem is dat bij een ervaring zoals het overlijden van een kind helpt om betekenis te verlenen en daardoor integratie in het levensverhaal mogelijk te maken. Aan de hand van een theoretisch model uitgaande van een benadering van narratieve identiteitsvorming, gecombineerd met de theorie van contingentie is bij vier respondenten de interpretatie van het overlijden van hun kind op kwalitatieve wijze geanalyseerd. Daarbij is gekeken in welke relatie hun betekenisgeving en -vinding staat met het omgaan met contingentie en met hun levensdoelen. Hierbij is tevens onderzocht of hun levensdoelen helpend zijn geweest bij integratie in hun levensverhaal. Alle respondenten blijken in staat te zijn geweest het overlijden van hun kind tot op zekere hoogte betekenis te geven en deze gebeurtenis daardoor te integreren in hun leven. Hun levensdoelen zijn daarbij helpend geweest. De ervaring van contingentie is echter nooit geheel opgeheven, waardoor de ervaring van verlies niet is verdwenen. Deze ervaring heeft wel gemaakt dat de respondenten nieuwe mogelijkheden in hun leven hebben gevonden om deze ervaring te integreren in hun narratieve levenslijn. Sleutelwoorden: ervaring van contingentie, narratieve identiteitsvorming, levensdoelen, integratie, betekenisverlening, zelftranscendentie, contingente zekerheid, spiritualiteit, religieuze spiritualiteit
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen