Factoren gerelateerd aan het gebruik van het Post-IC dagboek door familieleden van (ex-)IC-patiënten: het Technology Acceptance Model toegepast

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-07-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is met behulp van een mediatie-analyse gekeken of er bij familieleden van (ex-)IC-patiënten een relatie is tussen technofobie en de intentie om het Post-IC dagboek te gebruiken en of deze relatie wordt gemedieerd door twee gebruikerspercepties Perceived Ease of Use (PEOU) en Perceived Usefulness (PU). Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is er gebruik gemaakt van een online vragenlijst waarin de verschillende concepten werden uitgevraagd. De vragenlijst is ingevuld door 63 deelnemers (27 mannen en 36 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar. Uit de resultaten is gebleken dat de relatie tussen technofobie en de gebruiksintentie niet wordt gemedieerd door PEOU en PU. Er is alleen een significante positieve relatie gevonden tussen PU en de intentie om het Post-IC dagboek te gebruiken. Vervolgonderzoek is nodig om te kijken welke andere factoren verder een rol spelen bij de intentie van familieleden om het Post-IC dagboek te gebruiken. Kernbegrippen: Technology Acceptance Model, technofobie, Post-IC dagboek
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme