Broedplaatsen in de hoofdrol : De rol van Bureau Broedplaatsen in het ontwikkelingsproces van broedplaatsen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-07-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Amsterdam wordt sinds tien jaar actief gewerkt aan het creëren van een creatieve metropool. Een van de initiatieven om dat te bewerkstelligen, is het broedplaatsbeleid. Dit broedplaatsbeleid tracht te voorzien in (woon-)werkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Hoewel het concept goed aanslaat, blijkt de realisatie van broedplaatsen in de praktijk niet zonder slag of stoot te verlopen. Ook de rol van de gemeente in dit proces is bij veel partijen nog niet geheel duidelijk. De doelstelling van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan Bureau Broedplaatsen met betrekking tot het verloop van het ontwikkelingsproces van broedplaatsen en de rol die zij als gemeente daarin speelt, door inzicht te verschaffen in de toegevoegde waarde van Strategic Planning ter ondersteuning van de gemeentelijke regierol op basis van de knelpunten die gedurende het ontwikkelingsproces van broedplaatsen worden ervaren door de betrokken actoren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen