De invloed van gender op de beschrijving van pijn.

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2022-06-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Voor een juiste behandeling van pijn door zorgprofessionals én om begrip te kunnen tonen aan een persoon met pijn is het van groot belang om te weten hoe mannen en vrouwen pijn communiceren. Uit onderzoeken uitgevoerd in Australië en Engeland werd duidelijk dat er verschillen zaten in de communicatie van pijn tussen mannen en vrouwen; in dit onderzoek is juist gekeken naar de communicatie van pijn tussen mannen en vrouwen in Nederland. De taalaspecten metafoor, intensivering en emotiewoord werden hierbij onderzocht omdat deze aspecten van taal elkaar aanvullen in de beschrijving van pijn. De respondenten moesten een vragenlijst invullen waarbij gevraagd werd een beschrijving te geven van een situatie waarin pijn ervaren werd. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen verschillen zitten tussen de communicatie van pijn tussen mannen en vrouwen; er zijn geen significante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen in het gebruik van metaforen, intensiveringen en emotiewoorden. Deze resultaten bieden een eerste stap in onderzoek naar de beschrijving van pijn in Nederland.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren